Nowości

ROMANTYZM, CZYLI INTER ESSE
Magdalena Siwiec
Cena: 42,00
BIAŁA RĘKAWICZKA. TUROŃ
Stefan Żeromski
Cena: 42,00
DYNAMIKA WARIANTU
Paweł Bem
Cena: 42,00
MODERNISTKI
praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Borkowskiej, Iwony Boruszkowskiej i Katarzyny Kotyńskiej
Cena: 35,00

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45