Nowości

ODY NAPOLEOŃSKIE
Kajetan Koźmian
Cena: 35,00
AFEKT STRZEMIŃSKIEGO
Luiza Nader
Cena: 44,00
KRAJOBRAZY ZAGŁADY
Jacek Małczyński
Cena: 35,00
POETYKI EKOCYDU
Pod redakcją Aleksandry Ubertowskiej, Dobrosławy Korczyńskiej-Partyki i Ewy Kuliś
Cena: 48,00
ROMANTYCZNY ANTYKAPITALIZM
Katarzyna Czeczot, Michał Pospiszyl
Cena: 35,00