Nowości

DYNAMIKA WACŁAWA BERENTA
pod redakcją Aleksandry Wójtowicz
Cena: 25,00
ŚWIAT (W) POLSKIEJ DRAMATURGII NAJNOWSZEJ
pod redakcją Jacka Kopcińskiego
Cena: 58,80
PUBLICYSTYKA 1889-1919
Stefan Żeromski
Cena: 39,90
1984. LITERATURA I KULTURA SCHYŁKOWEGO PRL-U
pod redakcją Kamili Budrowskiej, Elżbiety Jurkowskiej i Wiktora Gardockiego
Cena: 42,00
TROPY LITERATURY I KULTURY POPULARNEJ (II)
pod redakcją Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskiej i Danuty Ossowskiej
Cena: 39,00
MAREK NOWAKOWSKI I INNI
pod redakcją Sławomira Buryły, Jakuba Michalczeni i Macieja Urbanowskiego
Cena: 35,00