Radosław Grześkowiak

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autor zbioru studiów tekstologicznych "Barokowy tekst i jego twórcy" oraz krytycznych edycji poezji Hieronima Morsztyna (2000), Kaspra Twardowskiego (1997, 1998), Szymona Zimorowica (1999), Adama Korczyńskiego (2000), współwydawca wierszy Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (2001) i "Sowiźrzała" (2005).