Anetta Luto-Kamińska

Językoznawca diachronista, leksykograf, muzyk, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, od wielu lat zatrudniona w pracowni Słownika polszczyzny XVI wieku w Toruniu. Autorka ponad 700 haseł w tymże Słowniku, a także opracowań leksyki muzycznej w okresie polskiego Baroku, zagadnień XVI-wiecznej składni w opisie leksykograficznym oraz prac dotyczących tekstów doby średniopolskiej. Główne zainteresowania to problematyka lingwistyczna w ujęciu historyczno-rozwojowym, dialog tradycji z nowoczesnością na wielu płaszczyznach – języka, sztuki, myśli naukowej i szeroko pojętej kultury. Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.