Zdravko Malić

(1933-1997) - najwybitniejszy chorwacki polonista, jeden z najlepszych znawców literatury polskiej. Zebrane w tej książce prekursorskie studia o utworach Mickiewicza i Gombrowicza, zwłaszcza o "Ferdydurke" i "Trans-Atlantyku", są od dziesięcioleci najważniejszymi osiągnięciami światowej gombrowiczologii.