Magdalena Piskała

Badaczka literatury baroku, adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się poezją epigramatyczną powstałą w kręgu Towarzystwa Jezusowego. Wspólnie z Dorotą Sutkowską przygotowała dwujęzyczną edycję Księgi epigramatów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (2003). Obie badaczki przygotowują obecnie wydanie epigramatycznego zbioru Alberta Inesa.