Ewa Rot

Historyk literatury i kultury renesansu i baroku, adiunkt w Zespole Europeistyki Literackiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; członek Staropolskiego Zespołu Badawczego w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Pracowni Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie: filologia polska (2004) oraz kulturoznawstwo – wiedza o kulturze (2009) na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzowała się w Instytucie Badań Literackich PAN na podstawie rozprawy "Sielanki Jana Gawińskiego w kontekście tradycji bukolicznej. Problemy interpretacji i edycji" (2008). Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę i kulturę XVI i XVII w. (ze szczególnym uwzględnieniem bukoliki staropolskiej), komparatystykę, metodologię badań literackich, edytorstwo naukowe tekstów staropolskich. Opracowała edycję Sielanek z Gajem zielonym Jana Gawińskiego (2007). Jest autorką kilkunastu rozpraw naukowych oraz artykułów popularyzatorskich i metodycznych skierowanych do nauczycieli języka polskiego. Wykłada w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Wykaz publikacji autorstwa Ewy Rot jest dostępny tutaj.