Elżbieta Wichrowska

Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; wydała nieznane listy, a następnie zarys monograficzny "Kantorbery Tymowski w świetle nowych źródeł" (2002); autorka pierwszej w Polsce antologii poezji wolnomularskiej XVIII i XIX wieku (1995) oraz artykułów o późnym Oświeceniu.