Jacek Wójcicki

Adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, wydawca polskich przekładów klasyki antycznej (Plaut, Wergiliusz, Horacy) i nowożytnej (d’Alembert, Voltaire), edytor literatury okolicznościowej doby Oświecenia, tłumacz poezji łacińskiej.