Kontakt

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
pok. A39

Dyrektor
dr Dorota Krawczyńska
tel. 22 657 29 56
dorota.krawczynska@ibl.waw.pl

Redaktor:
mgr Krzysztof Smólski
tel. 22 657 28 87
Krzysztof.smolski@ibl.waw.pl

Sekretarz, Redaktor
mgr Krystyna Kiszelewska-Kotyńska
tel. 22 6572-880
krystyna.kiszelewska@ibl.waw.pl

Promocja i dystrybucja
mgr Paulina Matus
tel. 22 6572-880
paulina.matus@ibl.waw.pl

 
Marian Szymczak