Liber de familia autumanorum, id est turchorum / O pochodzeniu Turków osmańskich

Mikołaj Sekundinus

Wydanie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i komentarz Mieczysław Mejor

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2020–2023, nr projektu 0219/NPRH8/H22/87/2009, kwota finansowania 35 400 zł.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2023
Oprawa: miękka
Liczba stron: 79
ISBN: 978-83-67637-83-1
Cena: 30,00

Publikowane dzieło to nieznany dotąd polskiej nauce tekst o pochodzeniu Turków powstały w 1456 r. pod piórem greckiego tłumacza w Wenecji Nikolaosa Segundinosa. Po raz pierwszy ukazał się drukiem ok. 1473-1474 r. prawdopodobnie w oficynie drukarskiej Braci Wspólnego Życia w Chełmży [drukarz Leo Papas Sermones]. Dwa spośród trzech zachowanych egzemplarzy dzieła zachowały się w polskich bibliotekach. Nie jest też przypadkiem, że jedno z pierwszych dzieł popularyzujących w Europie wiedzę o Turkach ukazał się właśnie na terenie Polski.

Edycja krytyczna oparta na odczytaniu inkunabułu i porównaniu z wybranymi przekazami rękopiśmiennymi zawiera przekład na język polski i komentarz, identyfikujący opisane osoby i wydarzenia (także ciekawą wzmiankę o bitwie pod Warną w 1444 r.).

« wstecz