MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

Piękno niezłomnego poświęcenia 

the Obstinate Self-sacrifice of a Genius

Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 109
ISBN: 978-83-65832-59-7
Cena: 20,00

Luigi Dei jest rektorem Uniwersytetu Florenckiego, profesorem zwyczajnym chemii i znanym na całym świecie naukowcem w dziedzinie chemii materiałów. Ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach. Oprócz działalności badawczej jest też zaangażowany w popularyzację nauki. Dei pisze również książki z gatunku, który sam stworzył i nazwał „naukowym fantasy” (science fantasy). Sięgając po elementy fantastyczne i odwołując się do wyobraźni, jego dzieła przekazują czytelnikowi prawdziwą wiedzę naukową. Dei jest też aktywny w mediach społecznościowych, które uważa za istotne narzędzie do przekazywania treści związanych z kulturą i nauką. Co więcej, stworzył wiele conference presentations przedstawień konferencyjnych na temat nauki i muzyki, a także, zainspirowany przez Primo Leviego, napisał scholarly-ciyilian drama. Niedawno wydał drugi tom swojego dziennika Diario social di un Rettore. La chimica nel paese di Facebook, w którym zawarł swoje rozważania na temat pojęcia uniwersytetu. 


Siła ducha Marii, owa wytrwałość i niezłomność dochodzą w niej do głosu. Dwudziestego piątego października 1888 roku pisze w liście do przyjaciółki Kazimiery Przyborowskiej: „Przeszłam bardzo ciężkie dni i jeżeli mi co pamięć ich osładza, to tylko to, że bądź co bądź, wyszłam z tego wszystkiego uczciwie i z podniesioną głową”. W innym miejscu wyznaje z jeszcze większą siłą:
„Zasada numer jeden: nigdy nie dać się podporządkować ludziom lub sytuacjom”.
Fragment książki

 

Luigi Dei is Rector of the University of Florence. A professor of chemistry and a worldfamous scholar of materials chemistry, he has published numerous scientific articles in international journais. In addition to research, he is also engaged in the communication of science and in writing literary works of a genre he himself has invented and dubbed “science fantasy” which employs fantasy and imagination to channel the communication of real science. He is also active in the social media, which he considers an important instrument for the transmission of culture and science. He has composed a number of conference - performamnces on science and music as well as a scientific-civilian drama inspired by Primo Levi. He has recently published the volume two of his Rector’s Diary, containing reflections on the concept of Uniyersity.

 

Maria’s strength of character, the patience and obstinate self-sacrifice mentioned above, began to emerge. As she confessed in a letter: „I have been through some very hard times and the only thing that alleviates the memory of them is that, in spite of eyerything, I have come through honestly and with my head held high.” More emphatically she also wrote, „First principle: never to let oneself be beaten down by persons or by events".
A fragment of the book
 « wstecz

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45