O Sasa do Lasa... i Paca

Rozprawy, artykuły/ przyczynki (wybór)

Liczba stron: 725
ISBN: 978-83-66448-44-5
Cena: 42,00

Dobrosława Świerczyńska ? absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych, od 1968 roku związana ?etatowo? z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, obecnie emerytka. Główne kierunki zainteresowań naukowych: historia literatury, bibliografia i biografistyka, folklor (paremiografia i paremiologia), pseudonimy oraz pseudonimologia, edytorstwo.  Autorka lub współautorka m.in. słowników pseudonimów, różnych edycji zbiorów przysłów, licznych artykułów i bibliografii.

 

Przedstawiony zbiór zawiera wybrane prace pisane i na ogół drukowane w latach 1972-2016, uporządkowane chronologicznie w grupach tematów, którymi zajmuję się właściwie stale. ?Historia literatury? tu przedstawiana dotyczy częściej autorów  minorum gentium, lub spraw drobnych, może marginalnych, wiążących się z twórcami z tzw. wyższej półki, co nie znaczy, że są to sprawy mało interesujące! W działach ?Pseudonimy? i ?Folklor? podejmowałam próby zaznajomienia polskiego badacza i czytelnika  z tematami mniej u nas dotąd eksploatowanymi, leżącymi na poboczach badań historyczno-literackich, ale chyba ważnych dla szeroko rozumianej wiedzy humanistycznej, uprawianej od XIX do XXI  wieku na świecie. ?Varia? ? to trochę historii literatury i jej nauk pomocniczych, trochę historii prasy, trochę biografistyki, wspomnień?

Dobrosława Świerczyńska

 

« wstecz