OBRAZ LITERATURY W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ PO ROKU 89'

Materiały Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej IBL PAN

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Liczba stron: 483
ISBN: 978-83-61757-38-2
Cena: 36,00

 W ostatnim (ponad) dwudziestoleciu literatura w Polsce nie tylko zmieniła się tematycznie, nie tylko zmieniła swoje hierarchie wartości, ale też w sposób radykalny zmodyfikowała usytuowanie pośród innych – literackich i nieliterackich – gatunków opowieści. Zmienił się także jej stosunek wobec środowisk, w których powstaje i jest „używana”. Książka „Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ‘89” pozwala zrozumieć procesy, które zachodzą w najbliższym sąsiedztwie zjawisk literackich i choć do literatury sensu stricto nie należą, to na nią – czasem w decydującym stopniu – wpływają.

– Jerzy Jarzębski

 

„Obraz literatury…” to książka zbiorowa doskonale pomyślana i niemniej świetnie zrealizowana. Jej zasadniczym walorem jest to, że do kluczowej kwestii funkcjonowania literatury po ’89 odnosi się wprost, nie krąży wokół niej powikłanymi rozważaniami, lecz próbuje rozstrzygnąć sprawy zasadnicze: jak ta literatura radzi sobie z politycznością świata, w jakich postaciach gatunkowych występuje, jak układa się z mediami, jak zyskuje i traci czytelników, czym jest dziś książka, kim pisarz, jakie relacje zachodzą między kulturą wysokoartystyczną a popularną – przy czym w całej tej skomplikowanej (i nabolałej) materii omawiana publikacja nie tylko – jak się zwykło pisać – „stawia interesujące pytania”, ale przynosi rzetelne odpowiedzi.

– Andrzej Zieniewicz

« wstecz

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45