OPOWIEDZIEĆ PRL

Pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej i Grzegorza Wołowca

Nakład wyczerpany

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Liczba stron: 271
ISBN: 978-83-61552-44-4
Cena: 20,00

Od momentu, w którym Polska Ludowa przekształciła się w rzeczywistość historyczną i przestała określać tak narodową i społeczną egzystencję, jak i życie codzienne jej obywateli, minęło ponad dwadzieścia lat. Dziwne byłoby, gdyby w tym okresie nie zaszły zmiany w jej postrzeganiu i ? co równie ważne ? wartościowaniu. Należy zwrócić uwagę na sprawę elementarną: inaczej daną rzeczywistość postrzega się wówczas, gdy jest ona przedmiotem negacji i odrzucenia, a więc stanowi stronę w konflikcie, inaczej wówczas, gdy można o niej mówić już wyłącznie ? czy niemal wyłącznie ? w czasie przeszłym, choć wciąż nie jest jeszcze światem, który się jak figa ucukrował, jak tytuń uleżał. W przypadku pierwszym dominują odziały dychotomiczne i wynikające z nich oceny, z reguły ostre i zdecydowane. W miarę upływu czasu tracą one na ogół swój bezwzględny charakter (...)? albowiem gdy przechodzi się od ocen i oglądów generalnych do diagnoz szczegółowych, ujawniają się różnego rodzaju komplikacje, wypływają na powierzchnię czynniki zakłócające obraz budowany na absolutyzowanych przeciwstawieniach dychotomicznych.
Michał Głowiński

« wstecz