TRANS-MISJE

Książka jest dostępna w formie ebooka (zamów tutaj)

polsko-włoskie relacje w literaturze, kulturze i języku

Rok wydania: 2021
Oprawa: twarda
Liczba stron: 458
ISBN: 978-83-668-98-035
Cena: 49,00

Prezentowana monografia zbiorowa, niesiona energią dwóch słów użytych w tytule (trans-misje/relacje), stanowi przykład dzieła dynamicznego, metamorficznego. To swoiste – mimo zamkniętej kolekcji tekstów – work in progress. Nieprzypadkowo treść pierwszego łacińskiego źródłosłowu sugeruje przechodni (interdyscyplinarny) charakter podejmowanych wysiłków. Zapowiada działania jednające bieguny, które punktu wspólnego posiadać nie muszą – a wymagają połączenia, spotkania, obdarowania (łac. transmissio – to zarówno „przejazd”, jak i „przesyłka”). Czasem nawet praktyki odważnego pokonywania granic dyscyplin czy badawczych przyporządkowań (por. łac. transmittere – „przechodzić”, „przekraczać”). To oczywiście trudne zadanie opisujące los każdego uważnego humanisty – powinność wynikająca z jego zawodowego posłannictwa. „Misja” to trudna, jeśli pamięta się, iż także drugie słowo patronujące projektowi (relacja) przywołuje postulat hermeneutycznego „porozumienia”, zapewniającego „fuzję horyzontów” i pojednanie tego, co (pozornie) odmienne. […]

            Choć więc prezentowana monografia stanowi formalnie tom jubileuszowy, dedykowany profesor Janinie Janas, to jednak de facto pozostaje pełnoprawną rozprawą naukową o międzynarodowym charakterze. Wiele z tekstów tu pomieszczonych pochodzi od Autorów afiliowanych poza Polską (Neapol, Bari, Nitra, Rzym, Turyn), wiele artykułów złożonych przez pracowników polskich uniwersytetów zawiera i wieńczy efekt ich badań szczegółowych czy porównawczych. W tym sensie projekt stanowi znakomity przykład efektywnej współpracy środowisk naukowych Polski i Włoch – sumuje bogactwo badań istotnych dla różnych dziedzin wiedzy, publikowanych w języku polskim i włoskim. Przede wszystkim zaś – jest „tekstowym darem” ofiarowanym Jubilatce przez akademickich przyjaciół. (ze Słowa wstępnego)

 

« wstecz

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45