Czytanie Naruszewicza t. 1

pod red. Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 468
ISBN: 978-83-64703-54-6
Cena: 35,00

Mocną podstawę pozytywnej oceny książki jako znaczącego osiągnięcia naukowego stanowią walory przedstawianej pracy zbiorowej, która różnorodnością punktów widzenia i metod interpretacji koresponduje z bogactwem dorobku poetyckiego Naruszewicza, a wnosi wiele nowych odczytań utworów czasami lepiej znanych, częściej – zaniedbanych przez naukę o literaturze. Poza udanym przybliżeniem osiemnastowiecznego poety współczesnym czytelnikom, zaktualizowaniem tego ważnego obszaru tradycji kultury (co należy do społecznej misji nauk humanistycznych), wartością nie do przecenienia, którą z satysfakcją w recenzji publikacji naukowej na koniec podkreślam, jest wkład autorów rozpraw i redaktorów tego zbioru w kształtowanie coraz bardziej precyzyjnego obrazu przemian historycznoliterackich polskiej epoki Świateł. Zbioru, który jako całość przynosi nową charakterystykę „poety przełomu”.

Prezentowana tu książka stanowić będzie dla czytelników świetny przewodnik. Wprowadzając w skuteczne strategie lekturowe oraz uzupełniając o niezbędne elementy wiedzę i kompetencje odbiorców, oferuje pomoc w poszukiwaniu dalszych indywidualnych tropów lekturowych.

Barbara Judkowiak

 

 

« wstecz