Twórczość Antoniego Langego. Monografia bibliograficzna

Aleksandra Błasińska

Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: twarda lakierowana
Liczba stron: 422
ISBN: 9788367637947
Cena: 59,00

Istnieje wiele powodów, dla których monografia bibliograficzna Aleksandry Błasińskiej poświęcona twórczości Antoniego Langego zasługuje na wysokie uznanie […]. Powód pierwszy: badaczka wypełnia sporą lukę w badaniach nad modernistycznym poetą, prozaikiem, dziennikarzem, erudytą, tłumaczem i edytorem. Drugi: przedłożona do recenzji monografia bibliograficzna Langego świetnie przygotowuje grunt pod współczesną, zbiorową i krytyczną edycję wszystkich jego pism literackich oraz większości tekstów krytycznoliterackich, eseistycznych, naukowych lub quasi-naukowych. Powód trzeci: autorka przedłuża żywotność coraz słabiej dziś w badaniach literaturoznawczych obecnego gatunku naukowego, jaki stanowi monografia bibliograficzna. […]
Badaczka pokazuje nam niezwykłą przydatność i naukową nośność monografii bibliograficznej. Wpisała się tutaj w prace dokumentalistyczno-bibliograficzne, które mają w Polsce świetną tradycję. […] Ten gatunek bibliografii wraz z kolejnymi, ciągle na szczęście ogłaszanymi, tomami Nowego Korbuta, stanowi niezbędny fundament badań literaturoznawczych i źródło licznych inspiracji. Błasińska umiejętnie wykorzystała jego reguły do ukazania wielkiego i regularnie (niesłusznie) zapominanego polskiego twórcy i intelektualisty. […]
Monografia bibliograficzna Twórczość Antoniego Langego autorstwa Aleksandry Błasińskiej jest znaczącym dokonaniem badawczym i profesjonalnie, starannie oraz rzeczowo przygotowaną propozycją publikacyjną.

Z recenzji prof. UAM dra hab. Jerzego Borowczyka

« wstecz