Władysław Orkan: Listy 1891-1910 (TOM II 1905-1910)

opracował Grzegorz Brodacki

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Oprawa: twarda
Liczba stron: 668
ISBN: 978-83-61750-18-5
Cena: 35,00

W niniejszej edycji opracowano listy Władysława Orkana z lat 1891-1910. O przyjętej cezurze czasowej zadecydował fakt, że był to najbardziej płodny literacko okres życia pisarza. Omawiane listy Władysława Orkana stanowią około 40 procent zachowanej korespondencji pisarza. Ich zebranie było możliwe m.in. dzięki staraniom S. Pigonia oraz dzięki temu, że Orkan miał zwyczaj pisywać listy "na brudno". Zbiory zgromadzone w Bibliotece Jagiellońskiej obejmują w znacznej mierze bruliony takich właśnie listów. Odczytanie ich nie stanowiło, generalnie, większego problemu, choć w niniejszej edycji czytelnik odnajdzie także informacje o słowach nieczytelnych. W sposób zdecydowanie bardziej niestaranny pisali do Orkana np. Sten, Sewer czy Mirandola. W 1899 roku z inicjatywy L. Méyeta ukazały się dwa tomy listów Słowackiego do matki. Na przełomie stuleci Orkan prowadził ożywioną korespondencję z Katarzyną Smreczyńską. Jeśli nawet nie czytał listów Słowackiego, na pewno słyszał o ich wydaniu. Niewykluczone, że zwyczaj pisania listów "na brudno" przejął Orkan od autora Beniowskiego. Gromadzenie przez ponad trzydzieści lat własnych listów musi na pewno zastanawiać. Być może Orkan pragnął w ten sposób pozostawić "pamiętnik mimo woli", pisany listami. Rolę szczególnych impulsów mogły spełniać posiadane listy od Gurskiej, Wysłouchowej czy Zwierzyńskiej. Z tego względu podczas przygotowywania niniejszej edycji zadecydowano o chronologicznym układzie listów, który umożliwił powstanie swoistego kalendarium życia i twórczości autora Komorników.
Opracowanie niniejsze zawiera teksty 1270 listów pisane do różnych adresatów. Poprzedzone jest wstępem historycznoliterackim. Listy opatrzone są szczegółowymi komentarzami.
 

« wstecz