Publikacje poza seriami

DYNAMIKA WACŁAWA BERENTA
pod redakcją Aleksandry Wójtowicz
Cena: 25,00
ŚWIAT (W) POLSKIEJ DRAMATURGII NAJNOWSZEJ
pod redakcją Jacka Kopcińskiego
Cena: 58,80
PUBLICYSTYKA 1889-1919
Stefan Żeromski
Cena: 39,90
TROPY LITERATURY I KULTURY POPULARNEJ (II)
pod redakcją Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskiej i Danuty Ossowskiej
Cena: 39,00
MAREK NOWAKOWSKI I INNI
pod redakcją Sławomira Buryły, Jakuba Michalczeni i Macieja Urbanowskiego
Cena: 35,00