Publikacje poza seriami

Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej
pod red. Jacka Kopcińskiego
Cena: 58,80
Publicystyka 1889-1919
Stefan Żeromski
Cena: 39,90
Tropy literatury i kultury popularnej (II)
pod red. Sławomira Buryły, Lidii Gąsowskiej i Danuty Ossowskiej
Cena: 39,00
Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku
pod red. Sławomira Buryły, Jakuba Michalczeni i Macieja Urbanowskiego
Cena: 35,00
Canonico. Antologia
Mikołaj Sokołowski
Cena: 35,00