Publikacje poza seriami

MASKI WSPÓŁCZESNOŚCI. O LITERATURZE I KULTURZE XX WIEKU.
(praca zbior.; red. Lidia Burska, Marek Zaleski)
Cena: 23,10
DZIEŁA - JĘZYKI - TRADYCJE
Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza.
Cena: 29,40
Czytanie Kniaźnina
praca zbiorowa pod redakcją Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego
Cena: 33,60
Lecz ty spomnisz, wnuku...
Przemysław Dakowicz
Cena: 31,50