Publikacje poza seriami

Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918
Pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej
Cena: 26,25
LIBRIS SATIARI NEQUEO
praca zbiorowa pod redakcją naukową Joanny Partyki i Ariadny Masłowskiej-Nowak
Cena: 21,00
Listy tom IV. Rozmowy z Julią
Narcyza Żmichowska
Cena: 45,15
Doświadczenia graniczne
Leociak Jacek
Cena: 36,75