Publikacje poza seriami

BOGINIE, BOHATERKI, SYRENY, PAJĘCZYCE
Redakcja Alessandro Amenta Krystyna Jaworska
Cena: 30,00
LABORATORIUM FILOLOGA
Dariusz Pachocki
Cena: 39,00
GOTYCYZM
Pod redakcją Marcina Cieńskiego i Pawła Pluty
Cena: 42,00
PŁYNNY TEKST
John Bryant
Cena: 39,90
KAROL IRZYKOWSKI - CZŁOWIEK SPORU, POSTAĆ SPORNA
Pod redakcją Mateusza Chmurskiego, Katarzyny Sadkowskiej, Kingi Siatkowskiej-Callebat
Cena: 45,00