Archiwum Humanistyki XX Wieku

GADAMER Hans Georg: POETICA. WYBRANE ESEJE
(przeł. M. Łukasiewicz)
Cena: 25,20

Badania filologiczne nad cenzurą PRL

"SZTUKA CZYTANIA MIĘDZY WIERSZAMI"
pod redakcją Kamili Budrowskiej i Marii Kotowskiej-Kachel
Cena: 30,00
1984. LITERATURA I KULTURA SCHYŁKOWEGO PRL-U
pod redakcją Kamili Budrowskiej, Elżbiety Jurkowskiej i Wiktora Gardockiego
Cena: 42,00
KARIERA PISARZA W PRL-U
praca zbiorowa pod redakcją Magdaleny Budnik, Kamili Budrowskiej, Elżbiety Dąbrowicz i Katarzyny Kościewicz...
Cena: 35,00
Literatura w granicach prawa / XIX - XX w. /
praca zbiorowa pod redakcją: Kamili Budrowskiej, Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula
Cena: 39,00

Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia

BAJKI
Franciszek Dionizy Kniaźnin
Cena: 42,00
STANISŁAW TREMBECKI BAJKI
Wydali Wojciech Kaliszewski i Jerzy Snopek
Cena: 42,00
 BAJKI
Franciszek Dzierżykraj-Morawski
Cena: 39,00
POEZJE ZEBRANE. Tom 4
Adam Stanisław Naruszewicz
Cena: 35,00

Biblioteka Pisarzy Staropolskich

UTWORY POETYCKIE
Walenty Bartoszewski
Cena: 45,00
OGRÓD PANIEŃSKI
Wespazjan Kochowski
Cena: 49,00
MOWY POGRZEBOWE
Jakub Sobieski
Cena: 45,00
WIERSZE ZEBRANE
Andrzej Zbylitowski
Cena: 45,00

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi

KSIĘGA TOBIASZA
Mateusz z Vendome
Cena: 30,00
BAJKI
Awian
Cena: 25,00
KSIĘGA PRZYSŁÓW
Alan z Lille
Cena: 20,00
DIDASCALICON
Hugon ze Świętego Wiktora
Cena: 30,00
Maksymian ELEGIE
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i oblaśnienia Anna Maria Wasyl
Cena: 20,00
Teodulus EKLOGA
Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka
Cena: 10,00

Inedita z II Połowy XIX Wieku

WÓZ ŻAGORNANTA
Eliza Orzeszkowa
Cena: 23,10
ORZESZKOWA Eliza: DNIE
oprac. Iwona Wiśniewska
Cena: 21,00
UWAGI O DAWNEJ POLSCE PRZEZ STAREGO SZLACHCICA SEWERYNA SOPLICĘ CZEŚNIKA PARNAWSKIEGO NAPISANE 1832 ROKU. Rękopis niewydany ręką Henryka Rzewuskiego
Oprac.: Paweł Dudziak, Bartłomiej Szleszyński
Cena: 19,95

Filologia XXI

OD GUTENBERGA DO GOOGLE
Peter L. Shillingsburg
Cena: 44,99
PŁYNNY TEKST
John Bryant
Cena: 39,90
FILOLOGIA. LEKCJA WOLNOŚCI
Wybór Maria Prussak
Cena: 42,00
KRYTYKA TEKSTU NA ROZDROŻACH
Łukasz Cybulski
Cena: 42,00
DYNAMIKA WARIANTU
Paweł Bem
Cena: 42,00

Komunizm. Idee – Dyskursy – Praktyki

KOMUNIZM IDEE I PRAKTYKI W POLSCE 1944–1989
Pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca
Cena: 39,00
ROK 1966. PRL NA ZAKRĘCIE
praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Grzegorza Wołowca i Tomasza Żukowskiego
Cena: 31,00
ŻYCIE PO ŻYCIU
pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca
Cena: 25,00
LITERATURA I SOCJALIZM
pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca
Cena: 25,00
OPOWIEDZIEĆ PRL
praca zbiorowa
Cena: 20,00

Kontynuatorzy czy Nowatorzy? Młdzi Badacze i ich Warsztaty we Współczesnych Badaniach Nad Lietraturą

Literatura Polska w Europejskiej Przestrzeni Kulturowej

SECESJA
Tomkowski Jan
Cena: 13,65

Lupa Obscura

Boginie, bohaterki, syreny, pajęczyce
Redakcja Alessandro Amenta Krystyna Jaworska
Cena: 30,00
SYGNATURY CHOROBY
Iwona Boruszkowska
Cena: 42,00
POETYKA ROZKWITANIA
Katarzyna Szopa
Cena: 42,00
HERMENEUTYKA GIER WIDEO
Michał Kłosiński
Cena: 42,00
...CZTERDZIEŚCI I CZTERY. FIGURY LITERACKIE. NOWY KANON
pod redakcją Moniki Rudaś-Grodzkiej [et al.]
Cena: 44,00

Nowa Biblioteka Romantyczna

MAPY ROMANTYKÓW
Dorota Siwicka
Cena: 49,00
ROMANTYCZNY ANTYKAPITALIZM
Katarzyna Czeczot, Michał Pospiszyl
Cena: 35,00
MEDYCYNA
Grzegorz Marzec
Cena: 42,00
KŁOPOTLIWE ROZRYWKI
Marta Zielińska
Cena: 30,00
LELEWEL PRASOWY
Danuta Zawadzka
Cena: 35,00
PRAKTYKI PSYCHIATRII
Katarzyna Czeczot
Cena: 35,00

Rozprawy Literackie

LABORATORIUM FILOLOGA
Dariusz Pachocki
Cena: 39,00
Z POTRZEBY CHWILI I KU PAMIĘCI...
Bożena Mazurkowa
Cena: 39,99
POEZJA (META)FIZYCZNA
Joanna Soćko
Cena: 32,00
TEKSTOWE WYKŁADNIKI FIKCJI
Joanna Jeziorska-Haładyj
Cena: 25,00

Studia o męskości

BIOPOLITYKA MĘSKOŚCI
Pod redakcją Tomasza Kaliściaka i Wojciecha Śmiei, przy współpracy Piotra Mosaka
Cena: 42,00
SIŁA I SŁABOŚĆ
Filip Mazurkiewicz
Cena: 42,00
FORMY MĘSKOŚCI 3
Redakcja Adam Dziadek
Cena: 42,00
FORMY MĘSKOŚCI 2
Redakcja Adam Dziadek
Cena: 42,00
FORMY MĘSKOŚCI 1
Redakcja Adam Dziadek i Filip Mazurkiewicz
Cena: 48,00
IMIONA OJCÓW
Dawid Matuszek
Cena: 35,00

Studia Romantyczne

WYCZERPANA TRADYCJA
Iwona Węgrzyn
Cena: 39,90
UNIVERSUM SŁOWACKIEGO
Jarosław Ławski
Cena: 49,00
DIALOG TROISTY
Andrzej Kotliński, Aleksander Nawarecki
Cena: 39,00
IRONIE ROMANTYCZNE
Wojciech Hamerski
Cena: 48,00
CZYTANIE DZIADÓW W CZTERECH CZĘŚCIACH
Tomasz Jędrzejewski
Cena: 35,00
ROMANTYZM, CZYLI INTER ESSE
Magdalena Siwiec
Cena: 42,00

Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej

WSPÓŁCZESNE DYSKURSY KONFLIKTU
Pod redakcją Włodzimierza Boleckiego, Wojciecha Solińskiego i Macieja Gorczyńskiego
Cena: 44,00
Kulturowa historia literatury
Pod redakcją Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 48,00
STRUKTURALIZM W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego
Cena: 39,00
GENOLOGIA DZISIAJ (nakład wyczerpany)
(praca zbior.; red. Włodzimierz Bolecki, Ireneusz Opacki)
Cena: 18,90
KULTURA W STANIE PRZEKŁADU
praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej
Cena: 39,00
NARRACJA I TOŻSAMOŚĆ (II). ANTROPOLOGICZNE PROBLEMY LITERATURY
Praca zbiorowa. Red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz.
Cena: 33,60

Studia Staropolskie. Series Nova

Wokół Mikołaja z Wilkowiecka
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza
Cena: 39,00
SŁOWO-PISMO-SACRUM
Krzysztof Bracha, Mariusz Leńczuk
Cena: 35,00
POLSKI ŚWIAT ZNAKÓW
Magdalena Piskała
Cena: 35,00
RETORYKA MIŁOSNEJ BATALII
Iwona Słomak
Cena: 30,00
NOBIS OPERIQUE FAVETE
pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza
Cena: 35,00

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU
praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Mrowcewicza
Cena: 55,00
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXVIII: Poskakać - potykanie
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski, red. tomu Krystyna Wilczewska, Lucyna Woronczakowa)
Cena: 49,35
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXIX: Potylica –Pożżon
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski, red. tomu Krystyna Wilczewska, Lucyna Woronczakowa)
Cena: 47,25
SŁOWNIK POLSZCZYZNY XVI WIEKU. T. XXX: Prababa –Prywowany
(praca zbior.; red. prowadzący Franciszek Pepłowski)
Cena: 49,35

Z historii IBL PAN

ZBIGNIEW GOLIŃSKI. PORTRET BADACZA
pod redakcją Tomasza Chachulskiego
Cena: 29,00
STRUKTURALIZM. PYTANIA OTWARTE
Magdalena Saganiak
Cena: 29,00
IBL W PRL II. SYLWETKI I WSPOMNIENIA
pod redakcją Elżbiety Kiślak
Cena: 29,00
IBL W PRL I. STUDIA I WSPOMNIENIA
pod redakcją Elżbiety Kiślak
Cena: 39,00
IBL W PRL III: ARCHIWALIA
pod redakcją Elżbiety Kiślak
Cena: 29,00