Kariera pisarza w PRL-u

praca zbiorowa pod red. Magdaleny Budnik, Kamili Budrowskiej, Elżbiety Dąbrowicz i Katarzyny Kościewicz

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Oprawa: twarda lakierowana
Liczba stron: 425
ISBN: 978-83-64703-13-3
Cena: 35,00

Teksty, które złożyły się na tom zbiorowy zatytułowany Kariera pisarza w PRL-u, cechuje merytoryczna dojrzałość i interpretacyjna odkrywczość. Różnorodność perspektyw badawczych uwyraźnia przeglądowy charakter tomu, zbliżający go do ujęcia monograficznego. Poszczególne artykuły poszerzają wiedzę o pomijanych wcześniej obszarach badawczych lub przypominają o zjawiskach usuwanych dziś z głównego nurtu badań historycznoliterackich. Współczesne dążenia do marginalizowania zjawisk związanych z najszerzej pojmowaną kulturą PRL-u, choć zrozumiałe jako postawa przeciętnego odbiorcy, nie powinny stawać się podstawą wyborów badawczych dokonywanych przez historyków literatury. Prezentowany tom, wypełniając istniejące luki w wiedzy o epoce tzw. Polski Ludowej, umacnia przekonanie o konieczności prowadzenia szczegółowych badań skupiających się na jej specyfice, w tym na odmienności funkcjonowania instytucji kulturalnych czy nietypowości dróg wiodących do uzyskania wysokiego statusu w różnych obiegach literackich. Zrozumienie mechanizmów powstawania pisarskich karier wspomaga proces wytwarzania krytycznego obrazu przeszłości, a jednocześnie kieruje ku diagnozom o szerszym zasięgu.

 

 

« wstecz