GODFRYD z VINSAUF (De Vino Salvo): NOWA POETYKA (POETRIA NOVA)

Nakład wyczerpany

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Oprawa: broszura
Liczba stron: 173
ISBN: 978-83-89348-03-6
Cena: 26,25

Przekład Nowej poetyki Godfryda z Vinsauf (XII/XIII w.), jednego z najsłynniejszych w średniowiecznej Europie łacińskiej teoretyków poezji, głównego kodyfikatora estetyki trudnej ozdobności (ornatus difficilis), inauguruje serię wydawniczą Instytutu Badań Literackich PAN poświęconą spolszczonym wersjom dzieł łacińskich w dowodny sposób kształtujących świadomość elit intelektualnych w Polsce przed przełomem humanistycznym.

Nowa seria winna zapoczątkować proces nadrabiania dotkliwych zaległości w polskiej mediewistyce literackiej, ułatwiając badaczom dostęp do fundamentalnych źródeł dawnej wiedzy teoretycznej o poezji i prozie powstałych na zachodzie Europy, a także w naszym kraju, mających podstawowe znaczenie dla zrozumienia i poprawnej interpretacji piśmiennictwa średniowiecznego. Obok traktatów teoretycznych pojawią się w niej także przekłady wybranych dzieł, składających się na kanon obowiązkowych lektur w programie nauczania gramatyki i retoryki

Teresa Michałowska

« wstecz