OGRÓD PANIEŃSKI

Wydali Roman Mazurkiewicz

Wiesław Pawlak

Liczba stron: 943
ISBN: 978-83-66076-79-2
Cena: 49,00

Ogród Panieński Wespazjana Kochowskiego (1633-1700) ? późnobarokowe, poetyckie kompendium mariologii i zarazem największy w polskim piśmiennictwie zbiór niemal tysiąca sześciuset łacińskich tytułów Najświętszej Maryi Panny, niezwykłe świadectwo pobożności, kunsztu i erudycji autora oraz swoisty przewodnik po dawnej literaturze, symbolice i metaforyce maryjnej. Dzieło udostępniane Czytelnikom po raz pierwszy w całości w naukowym opracowaniu po 340 latach od editio princeps (1681) i 160 od dziewiętnastowiecznej, niewolnej od błędów i pozbawionej aparatu krytycznego, edycji Kazimierza Józefa Turowskiego (1859).

« wstecz