O serii "Filologia XXI"

Komitet redakcyjny:

Maria Prussak (redaktor naczelna)
Paweł Bem
Łukasz Cybulski
Marlena Sęczek


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017

Dotychczas ukazały się:

1. Rachela Kapłanowa [Maria Renata Mayenowa], „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Problemy kompozycji, wstęp: T. Dobrzyńska, oprac. tekstu i posłowie: M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013

2. Maria Prussak, Od słowa do słowa. Na marginesach krytyki tekstu, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013

3. Roman Zimand, „Dziennik” Adama Czerniakowa – próba lektury, wstęp: J. Zieliński, oprac. tekstu P. Sieniuć, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014

Zofia Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964 – 2007, posłowie
Z. Łapiński

W najbliższym czasie ukażą się książki następujących autorów:

Jerome McGann
Paweł Bem, Łukasz Cybulski
Pierre-Marc de Biasi

Filologia XXI

FILOLOGIA. LEKCJA WOLNOŚCI
Wybór Maria Prussak
Cena: 42,00
KRYTYKA TEKSTU NA ROZDROŻACH
Łukasz Cybulski
Cena: 42,00
DYNAMIKA WARIANTU
Paweł Bem
Cena: 42,00
ARCHIWA I BRULIONY PISARZY. ODKRYWANIE
pod redakcją Marii Prussak, Pawła Bema i Łukasza Cybulskiego
Cena: 35,00
NOWA RESPUBLICA LITTERARIA
Jerome McGann
Cena: 42,00
TOŻSAMOŚĆ TEKSTU. TOŻSAMOŚĆ LITERATURY
pod redakcją Pawła Bema, Łukasza Cybulskiego, Marii Prussak
Cena: 35,00