OD SŁOWA DO SŁOWA. NA MARGINESACH KRYTYKI TEKSTU

NAKŁAD WYCZERPANY

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 247
ISBN: 978-83-61750-40-6
ISSN: 23534095
Cena: 27,00

Maria Prussak jest filologiem. W najlepszym znaczeniu tego słowa, którym posługiwali się filologowie tej klasy, co Roman Jakobson i Maria Renata Mayenowa, badacze tekstów i ich interpretatorzy. W szerokim rozumieniu tekstem jest wypowiedź, utwór literacki, teatralny, inscenizacja dramatu. Tekstem może być w końcu dzieło niezrealizowane, co miało miejsce w przypadku scenariusza napisanego przez Swinarskiego, który miał zamiar sfilmować ?Fantazego?. Filolog przechodzi od słowa do słowa, aby w końcu pokusić się o hipotezę na temat sensu utworu, postawić tezy w kwestii historycznoliterackiej wartości jego wariantów. Filolog jest czytelnikiem szczególnie uważnym, wyposażonym w aparaturę krytyczną, wiedzę historycznoliteracką i wiedzę o języku, których zwykle brak typowemu odbiorcy.

- z recenzji Zbigniewa Klocha

« wstecz