O serii "Filologia XXI"

Komitet redakcyjny:

Maria Prussak (redaktor naczelna)
Paweł Bem
Łukasz Cybulski
Marlena Sęczek


Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017

Dotychczas ukazały się:

1. Rachela Kapłanowa [Maria Renata Mayenowa], „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Problemy kompozycji, wstęp: T. Dobrzyńska, oprac. tekstu i posłowie: M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013

2. Maria Prussak, Od słowa do słowa. Na marginesach krytyki tekstu, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013

3. Roman Zimand, „Dziennik” Adama Czerniakowa – próba lektury, wstęp: J. Zieliński, oprac. tekstu P. Sieniuć, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014

Zofia Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964 – 2007, posłowie
Z. Łapiński

W najbliższym czasie ukażą się książki następujących autorów:

Jerome McGann
Paweł Bem, Łukasz Cybulski
Pierre-Marc de Biasi

Filologia XXI

GENETYKA TEKSTÓW
Pierre-Marc de Biasi
Cena: 35,00
MAPA ROMANTYZMU POLSKIEGO
Zofia Stefanowska
Cena: 37,00
"WESELE" STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO. PROBLEMY KOMPOZYCJI
Rachela Kapłanowa [Maria Renata Mayenowa]
Cena: 25,00