UWAGI O DAWNEJ POLSCE PRZEZ STAREGO SZLACHCICA SEWERYNA SOPLICĘ CZEŚNIKA PARNAWSKIEGO NAPISANE 1832 ROKU. Rękopis niewydany ręką Henryka Rzewuskiego

Nakład wyczerpany

Seria: Inedita z II połowy XIX wieku, t. 2. Koedycja z Fundacją Akademia Humanistyczna.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2003
Oprawa: broszura
Liczba stron: 168
ISBN: 83-89348-08-X
Cena: 19,95

Henryk Rzewuski należał bez wątpienia do najwybitniejszych pisarzy historycznych, jacy żyli w XIX stuleciu. Już w początkach twórczości stworzył arcydzieło. którym były Pamiątki Soplicy. Do nich nawiązują jego historiozoficzne rozważania nad dziejami dawnej Rzeczypospolitej. Uwagi o dawnej Polsce podważają w zdecydowany sposób zakorzeniony w naszej historii literatury wizerunek Henryka Rzewuskiego jako zatwardziałego konserwatysty i apologety umowy z Rosją.

Prof. Janusz Tazbir

Istotny temat Uwag o dawnej Polsce, jakim jest pełen pietyzmu opis ustroju prawnego Rzeczypospolitej Szlacheckiej, nie pozwala odmówić Rzewuskiemu swoistego patriotyzmu. Każe też rozpatrywać jego twórczość, jako zawierającą istotne konflikty i reprezentującą stanowisko osobliwe na tle epoki romantyzmu.

Prof. Kazimierz Bartoszyński

« wstecz