Lupa Obscura

...Czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon
pod red. Moniki Rudaś-Grodzkiej [et al.]
Cena: 44,00
Rok 1863. Narodziny nowej polski
pod red. Moniki Rudaś-Grodzkiej, Ewy Serafin, Barbary Smoleń i Agnieszki Wróbel
Cena: 35,00