MAGNETYZM

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 500
ISBN: 9788365573377
Cena: 40,00

Fragmenty zawarte w antologii zaczerpnie?te zostały z utworów literackich, rozpraw naukowych i filozoficznych, prasy, prywatnej korespondencji. Najstarszy tekst pochodzi z 1775 roku (list Mesmera do Johanna Christopha Unzera d?Altona, który ukazał sie? w przegla?dzie wydawanym przez adresata), najmłodszy ? z 1930 roku (nowela Tomasza Manna *Mario i czarodziej*). Zgromadzeniu w jednym miejscu wyimków z tak róz?norodnych gatunkowo i odległych czasowo z?ródeł przys?wiecała idea stworzenia katalogu obrazów i tropów, charakterystycznych dla je?zyka, w który z czasem przekształciła sie? doktryna Mesmera. Nie wszystkie wie?c z zamieszczonych tu tekstów maja? za swój temat magnetyzm w znaczeniu nadanym mu przez twórce? tego poje?cia. Niektóre fragmenty zostały wła?czone na zasadzie powidoków, by zobrazowac? zwia?zki, w jakie magnetyzm wchodzi z innymi waz?nymi tematami epoki, i unaocznic? róz?nego rodzaju wpływy, jakie wywarł na kulture? europejska?.

Katarzyna Czeczot ? adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, członkini redakcji ?Wieku XIX?. Współredaktorka *Encyklopedii Gender* (2014) i autorka książki *Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje* (2016).

 

« wstecz