TERYTORIUM STANU WYJĄTKOWEGO

PODMIOTOWOŚĆ A MESJANIZM W FILOZOFII WALTERA BENJAMINA I GIORGIO AGAMBENA

Piotr Sawczyński

Recenzja ArtPapier

Rok wydania: 2021
Liczba stron: 355
ISBN: 978-83-66898-63-9
Cena: 45,00

Piotr Sawczyński  filozof, filolog i politolog, doktor nauk społecznych w Katedrze Filozofii Polityki Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Polityki Akademii Ignatianum w Krakowie. Autor książki Polityczność podmiotu (Kraków 2016) i kilkunastu artykułów naukowych. Stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Tokijskiej i Fundacji Lanckorońskich. Visiting scholar na Uniwersytecie Chicagowskim, Uniwersytecie Princeton, New School for Social Research w Nowym Jorku, University College London i Uniwersytecie w Heidelbergu. Interesuje się współczesną teorią krytyczną, filozofią żydowską, teologią polityczną oraz zagadnieniami podmiotowości politycznej, biopolityki i mesjanizmu.

Terytorium stanu wyjątkowego jest wnikliwym opracowaniem tez Waltera Benjamina i Giorgio Agambena na temat stanu wyjątkowego, w odniesieniu do pojęcia podmiotowości. Autor zadaje pytanie o możliwość zaistnienia podmiotowości, która nie byłaby uwikłana w wykluczającą przemoc maszynerii władzy suwerennościowej, sprowadzającej podmiot do przedmiotowego nagiego życia? Praca jest świetnie napisana  można powiedzieć, że czyta się ją jednym tchem. Autorowi udaje się uniknąć pochopnych wniosków i płytkich porównań w odczytywaniu Agambena jako kontynuatora myśli Benjamina. Przeciwnie, wykorzystuje on rozdźwięk w analizowanych przez siebie tekstach, by tym skuteczniej wydobyć z nich gęste pokłady znaczeń.

Prof. Dorota Głowacka, University of Kings College

« wstecz