WYOBRAŹNIA ONTOLOGICZNA

FILOZOFICZNA (RE)KONSTRUKCJA FRONETYCZNYCH NAUK SPOŁECZNYCH

 

 

 

Książka niedostępna w Wydawnictwie IBL -  do nabycia w dobrych księgarniach oraz poprzez Wydawnictwo UAM

 

 

 

Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 415
ISBN: 9788323230359
ISSN: 2353-494X
Cena: 35,00

Główna myśl książki może się zawrzeć w jednym chwytliwym zdaniu: Potrzeba nam radykalnej, odważnej wyobraźni, uzupełnionej stanowczą wolą działania, oraz roztropności, która będzie spoiwem. Aby było to możliwe, musimy nauczyć się barokowej wyobraźni, która pozwoli zobaczyć ?nieodczarowany? świat i posiąść umiejętność stabilizowania i wytwarzania obszarów wolności, tak aby przetrwały one choć chwilę w tańcu działających bytów.

Książka łączy wezwanie do metodycznej, ?krótkowzrocznej? pracy etnologa z rozmachem intelektualnym filozofa. Etnolog ?słucha? świata i zapisuje wyniki pracy przy użyciu gęstego opisu, filozof ? dzięki swej praktyce w operowaniu ideami ? nie waha się przedstawić śmiałych propozycji intelektualnych, nowych rozdań w grach kulturowych. Ta dialektyka jest uzupełniana przez wezwanie do działania i opuszczenia bezpiecznych murów Akademii ? to ryzyko uczestnictwa w przemianie zbiorowości. Książka skupia się na dwóch pierwszych momentach. Książka aktualizuje dziedzictwo C.W. Millsa, dlatego, tak jak on nie pozostając oderwany od trosk i problemów naszych społeczności, pamiętam o koniecznym momencie izolacyjnym, który daje szansę na tworzenie możliwie obiektywnej, uniwersalnej nauki.

 

Andrzej W. Nowak ? interesuje się problematyką z zakresu ontologii społecznej, społecznych studiów nad nauką oraz socjologią wiedzy (szczególnie teorią aktora-sieci). Jest popularyzatorem na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu-świata Immanuela Wallersteina. Ważna część jego zainteresowań to badanie kontrowersji naukowo-społecznych. Jest autorem oraz współautorem monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także aktywnym uczestnikiem życia naukowego, okazjonalnie publicystą, obecnym również w blogosferze.

« wstecz