Nowa Humanistyka

LYOTARD, DERRIDA, HILLIS MILLER I INNI
Pod redakcją Ewy Bobrowskiej (redaktor naczelna), Moniki Murawskiej i Magdaleny Rudkowskiej
Cena: 49,00
ŚWIADEK: JAK SIĘ STAJE, CZYM JEST?
Pod redakcją Agnieszki Daukszy, Karoliny Koprowskiej
Cena: 47,00
WIDMA DERRIDY
Pod redakcją Agaty Bielik-Robson i Piotra Sadzika
Cena: 48,00
MASZYNERIE AFEKTYWNE
Monika Glosowitz
Cena: 42,00
MODERNIZM ŻYDOWSKO-POLSKI
Piotr Słodkowski
Cena: 48,00