PÓŹNY ROMANTYZM I UKRAINA. Z DZIEJÓW MOTYWU I ŻYCIA LITERACKIEGO

seria: Rozprawy Literackie, tom 84.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2006
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 192
ISBN: 83-89348-65-9
Cena: 18,90

Autor skoncentrował się na rzadko eksplorowanym okresie: na schyłkowej fazie romantyzmu, przypadającej na lata czterdzieste i pięćdziesiąte XIX wieku. Sześć rozpraw tworzy całościową wizję ukrainizmu w polskim romantyzmie. Znaleźć tu można celne, syntetyczne charakterystyki szeregu utworów również z okresu przedlistopadowego. Książka wpisuje się nie tylko we wzrastające zainteresowanie kulturą i historią Ukrainy, lecz także w szerszej perspektywie - ukazując tradycję Rzeczypospolitej trojga narodów i różnorodne aspekty konfrontacji kultur, społeczności i religii - w problematykę wieloetniczności, nabierającej nowego, aktualnego wydźwięku w dzisiejszej Europie.

« wstecz