PRZEZ KREŚLENIE DO KREACJI. ANALIZA PROCESU TWÓRCZEGO ZAPISANEGO W BRULIONACH DZIEŁ LITERACKICH

seria: Rozprawy Literackie, tom 85.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 328
ISBN: 978-83-89348-88-3, PL ISSN 020
Cena: 26,25

Co można odczytać z plątaniny skreśleń i poprawek poprzedzających spójny tekst, jaki znajdujemy w opublikowanym dziele? Autorka próbuje odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystując narzędzia krytyki genetycznej; metody badań literackich rozwijanej przez francuskich uczonych. Analizując teksty brulionowe trojga polskich pisarzy (Władysława Broniewskiego, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Zawieyskiego) stara się przeniknąć tajemnice ich literackiego warsztatu. Bruliony traktuje nie tylko jako świadectwo indywidualnych metod twórczych każdego z autorów, ale także punkt wyjścia do rozważań nad przydatnością różnych ujęć zjawiska twórczości, wypracowanych przez psychologię i literaturoznawstwo.

« wstecz