O serii

Seria wydawana od 1995 roku przez Wydawnictwo IBL PAN (wcześniej- przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu). Koedycja z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".