O serii

Seria wydawana od 1995 roku przez Wydawnictwo IBL PAN (wcześniej- przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu). Koedycja z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".

Rozprawy Literackie

LABORATORIUM FILOLOGA
Dariusz Pachocki
Cena: 39,00
Z POTRZEBY CHWILI I KU PAMIĘCI...
Bożena Mazurkowa
Cena: 39,99
POEZJA (META)FIZYCZNA
Joanna Soćko
Cena: 32,00
TEKSTOWE WYKŁADNIKI FIKCJI
Joanna Jeziorska-Haładyj
Cena: 25,00