Bolesław Prus. Artysta – Myśliciel – Świadek epoki

pod red. Jerzego Snopka

NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI

Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 374
ISBN: 978-83-64703362
Cena: 39,00

Książka ta zawiera pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej przez Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną im. B. Prusa, Instytut Badań Literackich PAN oraz Bibliotekę Narodową w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa. W świetny sposób uzupełnia i pogłębia wiedzę o wielkim pisarzu, ukazując go także od stron mniej dotąd znanych. Autorzy zamieszczonych w niej prac penetrują i odsłaniają istotne aspekty osobowości i twórczości Prusa, wskazując zarazem kierunki i perspektywy dalszych badań. (...) W świetle tych rozpraw i studiów autor Lalki jawi się jako pisarz żywy i aktualny, niebanalny artysta, inspirujący myśliciel, wnikliwy obserwator różnych rejestrów życia społecznego.

prof. dr hab. Alina Kowalczykowa

 

 

« wstecz