Czytanie Naruszewicza t. 2

pod red. Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Oprawa: twarda
Liczba stron: 398
ISBN: 978-83-64703-55-3
Cena: 35,00

Z przyjemnością formułuję po lekturze prezentowanej do wydania książki opinię o jej wielorakich walorach, wewnętrznym zróżnicowaniu i bogactwie, o wadze naukowej i znaczeniu wszystkich rozdziałów, które stanowią autorskie rozprawy poświęcone najczęściej nieopracowanym dotąd fragmentom dorobku poety. [...] Poloniści, nadrabiając zaniedbania poprzednich pokoleń, wynagrodzili symbolicznie Naruszewiczowi „krzywdę”, o której pisał   niegdyś Juliusz Wiktor Gomulicki.

Monografia  okaże się niezbędną pomocą na biurkach historyków literatury oświecenia oraz dawniejszych i nowych epok, interesującą i pomocną lekturą dla literaturoznawców innych specjalności, ważną pomocą dydaktyczną użyteczną w akademickim i szkolnym procesie nauczania literatury.

Jak część pierwsza Czytania Naruszewicza, tak i druga przynosi wiele interpretacji  utworów dotąd niedocenianych przez badaczy, wręcz pierwszy raz analizowanych szczegółowo i profesjonalnie, a także reinterpretacje utworów osadzonych w szerszych kontekstach historycznoliterackich oraz ujętych z perspektywy nowych zainteresowań humanistyki.

Barbara Judkowiak

 

 

« wstecz