Geografia Słowackiego

pod redakcją Doroty Siwickiej i Marty Zielińskiej

Pamięci Profesor Aliny Witkowskiej

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka
Liczba stron: 396
ISBN: 978-83-61750-14-7
Cena: 35,00

Wiele mówi się dzisiaj o zanikaniu przestrzeni. Gdy zamiast podróżować, coraz częściej siadamy przed ekranem, gdy szybkość komunikacji, tak jak brak granic, zdają się likwidować odległości, wtedy łatwo ulegamy złudzeniu, że wyzwoliliśmy się z fizycznego uwięzienia w przestrzeni. Gdy grozi nam takie lekceważenie dla siły ciążenia, wartością staje się umiejętność zobaczenia błysku fizycznego konkretu, a może jego chropowatości i oporu. Dlatego mówmy o miejscach. O interakcji między miejscem i człowiekiem, której znaki odkryć można w tekstach. Dlaczego pewne miejsca przyzywały poetę i domagały się od niego literackiego uobecnienia? Jaki sens kulturowy on sam im nadawał? I które z nich stały się miejscami naszej wspólnej pamięci? Z jaką intencją Słowacki kreślił w swych poezjach mapy i co było w jego poznawaniu świata pierwsze: naoczność czy lektura przeczytanej wcześniej książki? Jest to tylko początek repertuaru kwestii.

« wstecz