Lecz ty spomnisz, wnuku...

Recepcja Norwida w latach 1939-1956
Rzecz o ludziach, książkach i historii

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Oprawa: miękka
Liczba stron: 388
ISBN: 978-83-61757-15-3
Cena: 31,50

Książka dotyczy ?całości? zjawiska Norwid, a więc nie tylko obecności Norwida w wyznaczonym tu przedziale czasowym, ale także centralnych problemów w badaniach norwidologicznych ? nowatorstwa formy tej poezji, jej wieloznacznego przesłania oraz bardzo oryginalnej koncepcji odbiorcy. Innymi słowy: problemy recepcji są tu rozpatrywane w kontekście tych obszarów badawczych, które decydują o odmienności poetyckiej Norwida, odsłaniając przy okazji skalę trudności w obcowaniu z jego twórczością. Takie ujęcie pozwala łączyć erudycję historycznoliteracką z wiedzą z zakresu poetyki i teorii literatury, co udało się tu znakomicie [...]. W rzeczywistości książka jest bardzo udanym studium dotyczącym tyle problemów recepcji, ile tradycji literackiej, w tym przypadku tradycji kluczowej, odwołującej się do romantycznych korzeni współczesności w ważnym okresie kształtowania się polskiej poezji XX wieku.
prof. UAM dr hab. Krzysztof Trybuś
Rozprawa ?Lecz ty spomnisz, wnuku...? Recepcja Norwida w latach 1939-1956. Rzecz o ludziach, książkach i historii została wyróżniona w organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury konkursie no najlepszą pracę doktorską poświęconą zagadnieniom kultury.

« wstecz