LITERACKOŚĆ FORM NIELITERACKICH

Białoszewski, Buczkowski, Masłowska, Redliński, Różewicz

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Doskonała Nauka

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2022
Liczba stron: 353
ISBN: 978-83-66898-75-2
Cena: 47,00

Marta Bukowiecka – dr, członkini Pracowni Poetyki Historycznej w Instytucie Badań Literackich PAN, sekretarz redakcji dwumiesięcznika „Teksty Drugie”, członkini redakcji rocznika „MiroFor”, działa w Fundacji im. Mirona Białoszewskiego.

Jednym z głównych celów pracy jest wskazanie, nazwanie i stworzenie klasyfikacji mechanizmów, które przekształcają nieliterackość w literackość […] w literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku i początków XXI. Jest to w moim przekonaniu ważne osiągnięcie teoretycznoliterackie, którego nie będzie można pominąć w dalszych pracach z tego zakresu problemowego.

z recenzji prof. Ad a m a Dziadka

Autorce udało się znaleźć i opisać całą serię zjawisk pełniących istotną rolę w literaturze polskiej ostatnich dziesięcioleci. Co więcej, dowiodła, że one zachodzą w twórczości pisarzy różnych pokoleniowych i ideowych formacji, niejako w poprzek zakorzenionych solidnie w krytyce i historii literatury podziałów.

z recenzji prof. Jerzego Jarzębskiego

Projekt Marty Bukowieckiej jest bardzo ambitny, wielostronny, a także inwencyjny z punktu widzenia poetyki łączenia tekstu nieliterackiego i literackiego. Wskazanie reguł działania poetyckiego, uwypuklających performatywną stronę procesu twórczego, ale także „wchodzących” jakby w miejsce bardziej statycznie rozumianych gatunków eksperymentu awangardowego […], to bardzo ciekawy i bardzo nowoczesny zabieg. Ujęcia opierające się na teoretycznych rozważaniach autorki wydają się trafne, świeże, a jej interpretacje tekstów nieliteracko - literackich pozostają żywe i interesujące w lekturze.

z recenzji wydawniczej prof. Joanny Orskiej

« wstecz