LITERATURA POLSKA W TEATRZE TELEWIZJI W LATACH 1953-1993. MONOGRAFIA DOKUMENTACYJNA

Wydanie II, uzupełnione.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2004
ISBN: 83-89348-35-7
Cena: 39,90

Książka jest monografią dokumentacyjną przedstawiającą repertuar Poniedziałkowej sceny Teatru Telewizji w latach 1953-1993. Zasięg chronologiczny obejmuje czas istnienia określonego administracyjnie i propagandowo typu telewizji państwowej, związanej z Komitetem do Spraw Radia i Telewizji. W części wstępnej czytelnik znajdzie opis dziejów telewizji w Polsce, historię Teatru Telewizji i jego poszczególnych scen na przestrzeni czterdziestolecia oraz sylwetki ważnych dla rozwoju telewizyjnej sceny twórców. Część druga zawiera omówienie repertuaru Teatru Telewizji na który złożyły się spektakle zrealizowane na podstawie tekstów autorów polskich usystematyzowne według epok literackich od czasów najdawniejszych po współczesność. Ostatnią część rozprawy stanowi rejestr rejestr 898 spektakli zawierający informacje o twórcach, obsadzie, premierze i powtórzeniach oraz prasowej recepcji widowiska. Całość zamyka Chronologiczny wykaz premier oraz indeksy: tytułów i osobowy.

« wstecz