MIECZYSŁAW GRYDZEWSKI KAZIMIERZ I HALINA WIERZYŃSCY LISTY T. I - IV

Opracowała Beata Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli

Tom I 1920-1947

Tom II 1948-1952

Tom III 1953-1957

Tom IV 1958-1969

Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-66898-49-3
Cena: 195,00

Edycja ponad 1100 listów z lat 1920-1969 Mieczysława Grydzewskiego i Kazimierza Wierzyńskiego to obraz trwającej pół wieku przyjaźni i współpracy jednego z największych polskich poetów XX wieku i legendarnego redaktora tygodnika „Wiadomości” (w trzech „wcieleniach”: przedwojennych, wojennych i powojenno-emigracyjnych). W epistolograficznym dorobku obu autorów stanowi najobszerniejszy zbiór listów, a przez to najciekawszy i najcenniejszy dla zrekonstruowania zarówno twórczej, jak i osobistej ich biografii. Korespondencja ta przechowywana głównie za granicą (w Bibliotece Polskiej POSK w Londynie i nowojorskim Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce) była dotychczas znana tylko w ułamkowych fragmentach; obecna edycja prezentuje wszystkie listy aktualnie dostępne w Polsce i na obczyźnie. Zobrazowany w niej splot życia i literatury przynosi fascynujący kalejdoskop wydarzeń i uczestniczących w nich postaci, stanowiąc z jednej strony doskonały materiał do dalszych badań (literaturoznawczych, historycznych, socjologicznych etc.), z drugiej znakomitą lekturę dla wszystkich miłośników literatury.      

« wstecz