NOWY KORBUT ADAM MICKIEWICZ

Bibliografia Literatury polskiej

Opracował Zespół

Zbigniew Przychodniak (kierownictwo i redakcja naukowa)

Jerzy Borowczyk

Zofia Dambek-Giallelis

Elżbieta Lijewska

Alicja Przybyszewska

Oprawa: twarda lakierowana
Liczba stron: 529
ISBN: 9788366076532
Cena: 52,00

 Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut".

Tom 10, vol. I: Adam Mickiewicz: Twórczość

 

Dziesiąty, Mickiewiczowski tom Bibliografii Literatury Polskiej "Nowy Korbut" był z pewnością najbardziej wyczekiwaną monografią bibliograficzną. Ukazuje się właśnie jego pierwszy wolumin zawierający bibliografię twórczości autora Pana Tadeusza. Lektura nie tylko dla specjalistów! Czytelnik znajdzie tutaj dzieje powstania, informacje o autografach, kolejnych wydaniach i przekładach wierszy, poematów, dramatów, prozy, publicystyki, listów, wykładów i przemówień Mickiewicza, a także równie ciekawe dane na temat jego dedykacji, notatek, rozmów, dokumentów urzędowych oraz materialnych pamiątek. To pierwsza tej skali i dokładności Bibliografia Mickiewiczowska, rodzaj podsumowania wiedzy historyczno-filologicznej na temat autora Dziadów.

Kontynuację opublikowanego tomu stanowić będzie jego drugi wolumin, obejmujący  bibliografię  przedmiotową   opracowania  o  życiu  i  twórczości  Adama  Mickiewicza

(w przygotowaniu).

Całość tomu 10 "Nowego Korbuta" powstaje w nowoczesnym infrastrukturze cyfrowej bazy danych będzie także dostępna (oprócz niniejszej publikacji książkowej) jako otwarta, aktualizowana strona internetowa.

 

 

 

« wstecz