Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN w latach 1948-1989

Marek Kwapiszewski

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 232
ISBN: 978-83-65573-27-8
Cena: 29,00

Czytelnik otrzymuje omówienia twórczości naukowej najwybitniejszych uczonych związanych z Instytutem: Stefana Żółkiewskiego, Kazimierza Wyki, Marii Janion, Marii Żmigrodzkiej, Stefana Treugutta, Zofii Stefanowskiej, Aliny Witkowskiej, Ryszarda Przybylskiego, Jacka Trznadla, Jarosława Marka Rymkiewicza, Zdzisława Łapińskiego, Marty Piwińskiej, Aliny Kowalczykowej, a ich dorobek jest w pracy znakomicie sproblematyzowany i ukazany w procesie przemian współczesnych koncepcji metodologicznych oraz wizji romantyzmu. [...] Autor omawia trudne problemy historycznoliterackie i metodologiczne w sposób jednocześnie głęboki i komunikatywny, co sprawia, że analizy te znajdą czytelników nie tylko wśród specjalistów, ale – jak sądzę – mogą być bardzo przydatne w dydaktyce uniwersyteckiej.

z recenzji prof. dr hab. Marii Kalinowskiej

 

Marek Kwapiszewski, dr hab., wieloletni profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Jako historyk literatury uformował się pod kierunkiem prof. dr Marii Żmigrodzkiej. Autor haseł w wielkich przedsięwzięciach naukowo-wydawniczych IBL (Literatura krajowa w okresie romantyzmu. 1831-1863, seria Obraz Literatury Polskiej XIX i XX w. Słownik Literatury Polskiej XIX w.) oraz artykułów i recenzji w „Pamiętniku Literackim”, stały uczestnik konferencji organizowanych przez IBL. Problematyka badawcza: tematy i motywy ukraińskie w literaturze polskiego romantyzmu; życie literackie późnego romantyzmu na południowo-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej; komparatystyka interdyscyplinarna (relacje literatury i muzyki). Autor książki Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego, Wydawnictwo IBL PAN, seria Rozprawy Literackie, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Warszawa 2006.

 

 

« wstecz